Facebook Facebook

TINGIMUSED

 

1 Tingimuste ulatus ja kehtivus

Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna ArmasKODU.ee (Edaspidi ArmasKODU) omanik Armaskodu OÜ vahel ArmasKODU.ee vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad ArmasKODU vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

Armaskodu OÜ on õigustatud ArmasKODU.ee arengust tulenevalt ning parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama.


2 Hind ja Tooted

2.1 Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2.2 Ostetud toodetele lisandub transpordihind, mis arvutatakse Teie ostukotis.

2.3 Kõik hinnad ArmasKODU.ee kodulehel on reaalajas ja üldjuhul on kõik kaubad saadaval. Kui juhtub, et mõni toode ei ole hetkel saadaval, siis kantakse kauba eest raha automaatselt tagasi ostja pangakontole.


3 Ostukott ja tellimuse vormistamine

3.1 Teie ostukott luuakse hetkel, kui olete klikkinud lingile „Lisa ostukotti“.

3.2 Ostukotis olevate toodete arvu võite muuta lahtris „kogus“.

3.3 Ostukoti lehel sisestage nõutavad andmed, valige pank, nõustuge tingimustega ning klikkige nupule „Osta”.

3.4 Olge andmete sisestamisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

3.5 Arve saadetakse Teile peale ostu sooritamist Teie poolt sisestatud e-maili aadressile.

3.6 Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates arve järgi tasumisele kuuluvas summa laekumisest Armaskodu OÜ arvelduskontole.


4 Toodete eest tasumine

4.1 Makse sooritamiseks klikkige peale andmete sisestamist ja panga valimist nupule „Osta”. Teid juhendatakse läbi pangalingi maksma ja peale makse sooritamist saadetakse Teile ostu kinnitus ja arve Teie poolt sisestatud e-maili aadressile.

4.2 Toodete eest saate tasuda:

1) Internetipangalingi kaudu
2) Tehes kande meie pangakontole Swedbank-as. Tellimuse esitamiseks lisage tooted enda kontol ostukotti, saatke meile oma nimi ja ostusoov kontakt@armaskodu.ee. Saadame Teile arve koos rekvisiitidega. Peale arve tasumist toimetab kuller kauba Teieni 1-3 tööpäeva jooksul.
3) Kohapeal kaupluses pangakaardiga või sularaha eest. SOLARIS Keskuses!


5 Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1 Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punkti 3.5. toimetatakse tooted Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni teel eelnevalt kokku lepitud ajal.

5.2 Tooted toimetab ELS kullerfirma kohale toote kirjelduses määratud tähtaja jooksul.

5.3 Kui Teie poolt tellitud tooted on kullerfirmale üle antud, võtab kullerfirma Teiega eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aeg.

5.4 Kullerfirma toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile.

5.5 Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. ArmasKODU ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5.6 Tooted antakse kulleri poolt Teile üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt Teil toodete pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Palume Teil vigastatud pakendiga tootest teatada elektronposti aadressile kontakt@armaskodu.ee või ArmasKODU kontakttelefonile  6 000 663. Kullerfirma poolt vigastatud pakendiga toode asendatakse.


6 Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1 Teil on õigus peale toodete eest tasumist, kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates ArmasKODU.ee elektronposti aadressile kontakt@armaskodu.ee vastavasisulise teate koos arve numbriga ning oma arvelduskonto numbriga või helistades ArmasKODU.ee  kontakttelefonil 6 000 663.

6.2 Peale toodete kättesaamist on Teil 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Juhul, kui tooted Teile ei sobi, on Teil õigus 14 päeva jooksul peale toodete üleandmist oma tellimusest taganeda ja ostetud tooted tagastada.

6.3 Tellimuse tühistamisel või tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimuse tühistamisest või tellimusest taganemise kohta teate saamisest, v.a käesolevate tingimuste punktis 6.4. sätestatud juhtudel.

6.4 Kui tagastatav toode on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud a) asjaoludest, mis ei ole tingitud ArmasKODU-st b) toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on Armaskodu OÜ-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga.


7 Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1 ArmasKODU vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates toodete Teile üleandmisest.

7.2 ArmasKODU ei vastuta:

1) Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest;

2) puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;

3) toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

7.3 Toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduste avastamisel saatke meile avaldus 2 kuu jooksul arvates toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduse avastamisest. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotate Te õiguse tugineda toote nõuetele mittevastavusele.

7.4 Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode ArmasKODU kulul.

7.5 Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

7.6 Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.


8 Vastutus ja vääramatu jõud

8.1 ArmasKODU vastutab Teie ees ja Teie vastutate ArmasKODU ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2 ArmasKODU ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida ArmasKODU ei saanud mõjutada ning mille saabumist ArmasKODU ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).


9 Muud tingimused


9.1 Kõiki ArmasKODU külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. ArmasKODU ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele, soovi korral on külastajal õigus nõuda oma andmete kustutamist veebipoe andmebaasist. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka ArmasKODU-l puudub neile juurdepääs.

9.2 Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktid
 
9.3 Teie ja Armaskodu OÜ vahel seoses ArmasKODU.ee vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.